Sportno Drustvo Bevke

Občni zbor

VABILO

 

Vljudno Vas vabimo na letni OBČNI ZBOR

v torek, 16.07. 2019 ob 19.00 uri

v kozolcu Toplerju

na Športnem parku Bevke.

 

 

Dnevni red:

  1. 1.Pozdrav in otvoritev občnega zbora
  2. 2.Poročilo verifikacijske komisije
  3. 3.Izvolitev delovnih teles zbora
  4. 4.Poročilo o delu ŠD Bevke za leto 2018
  5. 5.Poročilo o poslovanju ŠD Bevke za leto 2018
  6. 6.Pregled dosežkov ŠD Bevke 2003-2019
  7. 7.Razprava na poročila
  8. 8.Volitve organov društva za obdobje 2019–2023
  9. 9.Sprememba statuta ŠD Bevke

10. Program dela ŠD Bevke za leto 2019

11. Razno

 

Po uradnem delu zbora sledi skromna pogostitev ter prijateljski klepet.

Prisrčno vabljeni vsi člani, članice ter vsi, ki bi to radi postali in seveda vsi krajani Bevk!

 

 

 

        Športni pozdrav !                                              

ŠPORTNO DRUŠTVO BEVKE

Predsednik: Mitja Vehar